Categorías
Blog Os nosos Top Ten

Marmalade Lane

Cohousing en Cambridge

Tras la modificación del planeamiento inicial planteado, esta urbanización de cohousing trabajó sutilmente con el espacio exterior en todos los grados, desde lo privado hasta lo público. La calle se convierte en el lugar donde los niños pueden jugar bajo la mirada de padres y vecindad. Este elemento es una exhibición impresionante de vida compartida que se ha convertido en símbolo del proyecto de cohousing y ha dado su nombre al desarrollo: Marmalade Lane.

Otra manipulación exitosa del plan maestro original ha sido colocar el estacionamiento en el perímetro de la parcela, en lugar de en el centro comunitario. Esto ha liberado las áreas centrales para un espacio comunitario más compartido, con espacios verdes que han sido especialmente diseñados para niños. Las viviendas y las instalaciones comunales (la Casa Común) pueden enfrentarse a estos espacios bien ajardinados, y proporcionan un verdadero «corazón» a la nueva comunidad. Algo mucho mejor que mirar por encima de los coches.

La nueva ‘calle’, como otras partes del desarrollo, está flanqueada por una viviendas de ladrillo que hacen referencia a un aspecto muy urbano . 

Tener una gama tan amplia de tamaños y espacios de vivienda significaba que era posible satisfacer las necesidades casi infinitas de los usuarios. A los participantes del cohousing se les dio libre elección dentro de una gama de opciones de revestimiento de ladrillo, lo que generó un rico patrón de tonalidades al tiempo que se evitaba la aleatoriedad caótica. De hecho, intercalar algunas unidades con ladrillo pintado ha dado la sensación de que los edificios han estado en su lugar por más tiempo que ellos, esto es se consiguió una integración perfecto y natural de todo el conjunto edificatorio.

Existen elementos curiosos en este proyecto como la existencia de habitaciones comunes para alquilar a visitantes o familiares. Uno de los elementos que vemos más se repite en muchos de los ejemplos de cohousing de gran escala. Eso permite reducir el tamaño de las viviendas y suplir esa necesidad puntual de mayor espacio con unidades habitacionales de caracter comunitario que se pueden reservar o alquilar con antelación.

También se cuenta con el centro comunitario donde jugar, realizar reuniones, fiestas, disfrutar de clases de música, etc…

La vecindad, como en muchas comunidades cohousing, se encarga por grupos de trabajo del mantenimiento de muchas zonas comunes, ó simplemente de participar de la organización de actividades de las que disfruten todas las personas. Cada persona lo hace de forma libre y comprometida, en la faceta que mejor y más cómoda se sienta.

Marmalade Lane es en todos los sentidos un ejemplos de cohousing referencia para otros proyectos futuros que encontrarán en él muchos elementos replicables.

Categorías
Blog

Copper Lane Group, Londres

Cohousing para 6 familias

A nosa arquitecta, María Pierres, presenta este modelo que representa ben esa opción de vivendas en cohousing para pequenas comunidades.

As claves deste proxecto son as seguintes:

 • Este modelo de cohousing resposta a un esquema que se basea principalmente na fortaleza económica dun grupo para poder afrontar un desexo . É obvio que a capacidade de inversión dunha comunidade fronte a dun particular é moito maior e permite, coma neste caso, vivir en entornos privilexiados e ben comunicados gracias ó apoio duns e doutros.
 • Foron seis as familias que se asociaron para mercar un terreo de 1.000 m² no norte de Londres. O terreo estaba anteriormente ocupado por unha igrexa en ruinas, polo tanto totalmente desaproveitado e infrautilizado.
 • Encargaron un proxecto que contemplase seis vivendas unidas ó redor de espazos comúns e dun patio con xardíns perimetrais. A disposición das mesmas, e os patios axudan a que as vivendas manteñan unha sensación de unifamiliares e non tanto de edificación plurifamiliar. Este foi un punto importante do encargo, vivir con esa intimidade e calidade espacial dunha vivenda unifamiliar, e afastarse de modelos más repetitivos e en bloque. Para conquerir isto a comunidade renuncia conscientemente a parte da edificabilidade da parcela, precisamente porque o seu fin no é especulativo, senón de calidade dos espacios baleiros, o verdadeiro privilexio dun edificio en pleno centro dunha gran cidade. Como eles mesmos din, «é unha comunidade na que te sintes parte dalgo, pero sen pasar por alto a necesaria privacidade de cada quen».
 • Unha edificación arquitectónicamente moi interesante, non só por ese uso dos baleiros, patios e xardíns que traballan moi ben esa necesidade de espacios de transición e de privacidade, senón polo uso moi acertado dos materiais, madeira e ladrillo a cara vista, dous materiais que aportan moita domesticidade e calidez a todo o conxunto. O uso dos ocos nas vivendas, dos espacios previos e pequenos patios, e o esforzo de desenvolver cada vivenda segundo un esquema personalizado e cun compensado uso de privilexios iguais para todas, é o que permite que a edificación tamén se vexa con moita harmonía e personalidade, sen distinguir ben ónde comeza unha e onde remata outra.
 • Copper Lane Group logrou acadar os seus obxetivos de vivir en grandes casas individuais , especialmente para Londres, e que non poderían ter pagado noutro lugar de forma individual. Esta necesidade levou a xerar unha comunidade forte e alineada en necesidades e obxetivos. Todos na comunidade actúan como directores, e todos toman as decisións.
 • Este o proceso levoulles 6 anos, desde a toma de decisión de compra do terreo ata o momento de ocupar as vivendas. Hai que destacar que o terreo o mercan sen dereito á urbanizalo, algo que lles levaría 3 anos solucionar, entre permisos e licenzas.

Cressida Hubbard, de Copper Lane Group, resume ben as intencións do proxecto: “Estabamos a bucar o modo de reter os nosos propios espacios de vida autónomos, combinados con varios espacios interiores e exteriores que fomentaran diferentes formas de interacción: compartir unha comida, traballar unha horta, charlar mentras lavamos, compartir libros a través dunha biblioteca comunitaria, un espacio de traballo compartido, unha mesa de ping-pong, un can da comunidade, un lugar para toparse e intercambiar algunhas verbas ó final do día…

Iso é Copper Lane Group, e así viven. Unha illa habitacional privilexiada no medio dun Londres acostumado a «traficar» co solo e a súa máxima explotación.

Agardamos os guste e atopedes nel un exemplo máis de todas as posibilidades do modelo cohousing para vivir e aproveitar as sinerxias dunha comunidade.

Categorías
Blog

Podo permitirme entrar nun Cohousing?

Dudas habituais sobre o Cohousing

Son moitas as persoas que amosan o seu interese en participar dunha iniciativa de Cohousing, pero o fan cun medo que entendemos lóxico e realista.

¿Poden en verdade familias e persoas con poucos recursos económicos aspirar a disfrutar dunha vivenda nunha comunidade deste tipo?.

A resposta é moi clara, “sí”.

E a pregunta seguinte tamén parece obvia, “¿cómo?”.

Primeiramente… contando coa boa disposición da comunidade na que se pretende participar para a búsqueda de solucións e alternativas. Non se pode obviar que as comunidades decidirán en todo caso as fórmulas de cooperación, o rango económico da inversión, etc… Se a súa decisión é pertencer a unha edificación sen moita financiación externa, ou dun rango alto de inversión e servizos, é probable que eso restrinxa e moito a entrada dalgunhas persoas interesadas.

A boa nova é que existen múltiples modelos de cohousing, tantos como persoas, e non será complicado atopar un grupo con prioridades diferentes, como pode ser a inclusión social.

No caso de pertencer a un grupo de cohousers con esta especial sensibilidade social habería que ter en conta outras cuestións que poden determinar as posibles solucións:

 1. A capacidade para entrar dentro do rango mínimo de aportación económica a modo de anticipo que marque a comunidade na que se aspira participar. Moitas comunidades ou cooperativas optan por pedir unha hipoteca  á unha entidade da banca ética para afrontar construción da edificación, pero adoitan realizar un  adianto para afrontar a compra do solar,  aportando cada familia unha cantidade. Esa cifra dependerá dos casos e das negociacións.  Se a comunidade atopa por exemplo vías de financiación extraordinarias ligadas ó carácter da edificación, como pode ser a súa eficiencia, sostibilidade, accesibilidade, contribución social, e facelo mediante fondos europeos, estatais ou autonómicos, ou incluso a cesión do solo sen custe por parte dunha administración podería darse o caso de que a pesar dos baixos recursos económicos dunha familia ou persoa sí se poida participar en igualdade de condicións co resto de cooperativistas.
 • A familia terá que garantir uns ingresos mínimos vitais que lle permita asumir o custe do  alugueiro mensual que inclúa o custe da súa parte da hipoteca e a parte dos servizos comúns (no caso de empregar a fórmula da cesión de uso), e que adoitan ser máis baixos que os do mercado libre de vivenda. Esto se valoraría durante o proceso, e estaría moi ligado tamén ós metros de uso particular que se pretenda ocupar dentro da edificación.
 • No peor dos casos, de non contar con ingresos suficientes  para  afrontar nin unha inversión inicial  nin o custe do alugueiro, a comunidade que opte por empatizar coa realidade social doutras familias, pode desenvolver fórmulas de cooperación coas institucións locais e autonómicas, como pode ser solicitar  axudas ou subvencións para aquelas familias que o precisen e que permitan a financiación total ou parcial da súa imprescindible entrada e aportación económica.

Unha financiación xa contemplada no Plan Estatal de Vivenda e que dota ás comunidades de fondos para garantir o acceso a unha vivenda de familias e persoas con especial vulnerabilidade ( xóvenes, maiores, persoas con discapacidade, familias monoparentais, familias numerosas, vítimas de violencia, etc..). A maiores se poderían estudar e replicar solucións, algunhas tal vez novidosas en España, pero  xa empregadas noutros países e rexións europeas, e que dependerán das vontades de ámbalas dúas partes negociadoras, esto é administracións e comunidades.

 • No caso de alianzas coa administración local se poderían traballar convenios que foran de interese entre as dúas partes. Non esquezamos o potente poder dunha comunidade de cohousing para actuar como dinamizador social dunha área urbana ou rural.  Alianzas que poderían darse tamén para facilitar o acceso a unha vivenda para colectivos de especial dificultade de integración e emancipación, como as persoas con discapacidade intelectual. Neste senso sería de vital importancia crear lazos de colaboración coas asociacións e institucións en defensa dos dereitos deste colectivos.

Por todo isto é sinxelo comprender o papel fundamental das persoas facilitadoras neste tipo de procesos. Profesionais coordinadas que, entre outros moitos dos seus cometidos está o de deseñar estratexias e actuar de canles entre comunidades e administracións para garantir por un lado o éxito final das iniciativas pero tamén para que calquera persoa que encaixe nun grupo ou comunidade non teña que ser excluida durante o proceso por mor dunha dificultade engadida, sexa esta física ou económica.

O Equipo de Cohousing Galicia está neste momento traballando todas estas variables e as posibles casuísticas, co firme convencemento de que novos modos de facer e de repensar as políticas públicas de vivenda son posibles, e a forza que parte do común e das persoas será sen dúbida o mellor e máis eficaz modo de acadalo.

Seguimos!

María Pierres

Categorías
menú

A nosa presencia nos medios

1 de Junio de 2020, La Voz de Galicia

Edición Vigo.

13 de Junio de 2020, Radio Voz

Entrevista a nuestra arquitecta María Pierres en el programa Con Voz, Radio Voz.

30 de Junio de 2020, La Voz de Galicia. Edición Barbanza.

Categorías
menú

Os nosos avances

Estes son os nosos avances.

Categorías
menú

Newsletter

JUNIO 2020

JULIO 2020

SEPTIEMBRE 2020

OCTUBRE 2020

DICIEMBRE 2020

Categorías
Artigos opinión Blog

Diferencias entre Senior Cohousing y residencias para personas mayores.

En las últimas semanas, sois muchas las personas que nos preguntáis en que se diferencia un Senior Cohousing de una residencia para personas mayores. 

El Senior Cohousing nace en los años 70, en Dinamarca, y crece a partir de la insatisfacción de la gente con las opciones residenciales existentes. Dicho esto, parece que no vamos a encontrar puntos comunes entre ambos conceptos más allá de que se destinan al mismo colectivo.

Analizar sus diferencias partiendo de las seis características que Charles Durret enumera en su “Manual del Senior Cohousing” puede aclararnos las cosas: 

 1. El Cohousing se basa en métodos participativos. Se trata de la primera característica y seguramente la más importante. “Donde quiero, como quiero y con quien quiero vivir”, esta frase define a la perfección el grado de participación al que nos referimos. Las personas ayudan a organizar y participan de la planificación y el diseño de la comunidad, por tanto, son responsables de las decisiones finales. Un centro residencial podrá escogerse dentro del amplio abanico de establecimientos que existen, pero no seremos participes de su creación, organización y funcionamiento, y mucho menos de con quién lo compartiremos.
 2. Diseño orientado a la comunidad. Un entorno físico que anime a un ambiente de estrecha vecindad, es el segundo componente más importante del Cohousing. Mientras que los métodos participativos generan el sentimiento de comunidad, los diseños físicos adecuados lo mantienen en el tiempo. Aunque este diseño se encuentre adaptado a personas mayores, no es necesaria la instalación de todos los dispositivos de ayuda o asistencia desde el principio (ejemplo, camas articuladas, ducha geriátrica, asideros, timbres de llamada, pasamanos, etc.). En el Senior Cohousing prima la flexibilidad de los espacios, y como estos se pueden ir adaptando a las necesidades de sus habitantes. En las residencias, estos dispositivos de ayuda se encuentran siempre presentes en el día a día ya que suelen estar preparadas para acoger a personas con distintos grados de dependencia, generando ese aspecto de institución socio sanitaria del que rehuye el Senior Cohousing. 
 3. Zonas comunes amplias. En el Senior Cohousing cada vivienda es una casa completa (con cocina propia, baño, habitación, salón comedor, zona exterior individual, etc.), complementada con la existencia de amplias zonas comunes (jardines, comedor y cocina común, habitaciones de invitados, lavandería, gimnasio, etc.) y es, en estas zonas donde surge el ocio compartido de una manera natural. Las zonas comunes serán creadas en función de lo que cada comunidad considera que hará su vida más fácil y económica, estarán abiertas a todas horas y se considerarán una parte esencial de la vida, tanto comunitaria como privada. Las residencias tienen una disposición totalmente diferente. Normalmente las zonas privadas se organizan a través de largos pasillos con habitaciones a ambos lados (individuales o dobles) que incluyen un baño adaptado, pero no cocina individual y salón-comedor. Las zonas comunes también son amplias, espaciosas e iluminadas pero con la diferencia de que su uso esta condicionado a un determinado horario que establecerá la gerencia por motivos de organización. 
 4. Autogestión completa. Para mantener el espíritu de la comunidad las personas que residen en un Senior Cohousing son los responsables de su gestión. Las decisiones principales se toman en reuniones, normalmente mensuales. No existen protocolos estandarizados, ya que cada comunidad tiene sus propias necesidades y solo sus habitantes saben lo que es mejor para ellos. En un Senior Cohousing seremos gestores de todos los aspectos de nuestra vida, en una residencia seremos consumidores de un servicio. 
 5. Estructura social no jerárquica. Aunque en un Senior Cohousing cada persona  mantenga sus opiniones personales, las decisiones referentes a la comunidad se toman democráticamente. El conjunto no depende de una persona que lo dirija. En una residencia, la gestión corresponde a la gerencia del centro y a su equipo técnico, por lo que pasa cualquier cuestión relativa a la organización y funcionamiento, desde los menús hasta las actividades que se realicen.
 6. Independencia económica. En un Senior Cohousing cada persona tiene su propia fuente de ingresos. Cada miembro realizará una aportación inicial para la puesta en marcha y creación del proyecto, y se establecerá una cuota mensual para los gastos de la comunidad. Es importante indicar, que en cualquier Senior Cohousing la viabilidad económica y la financiación del mismo se trabajan dentro del proceso de creación y, por tanto, se tendrá en cuenta la capacidad económica de sus integrantes y los gastos a los que se enfrentan, para mantener un equilibrio entre estos y las necesidades del conjunto. En un centro residencial el coste de la plaza lo marca la gerencia del establecimiento, distinguiendo entre plazas para personas independientes o en situación de dependencia, pero no se tendrá en cuenta la capacidad económica de la persona para establecer el mismo, sino los servicios que se ofertan. 

En resumen podemos decir que en los centros residenciales actuales las personas se convierten en pacientes dentro de una institución que decide por ellos que desean comer, la gente con la que pueden socializar y los tipos de actividades disponibles. En los casos de centros que aplican el modelo de atención centrado en la persona (se trata de un modelo que tiene en cuenta las preferencias de la persona usuaria y que comienza tímidamente a implantarse en España), la capacidad de decisión de las personas sobre las cuestiones relativas a su día a día es mucho mayor, pero siempre dentro de los límites que marca la institución. 

Por el contrario, en un Senior Cohousing los integrantes toman sus propias decisiones, viven entre personas con las que comparten vínculos de edad, de experiencia y de comunidad, una comunidad que ellos mismos han construido para satisfacer sus necesidades. 

Si necesitáis más información sobre el Senior Cohousing, estaré encantada de resolver vuestras dudas.

Viki Abadía. Trabajadora social.

Categorías
Blog

Micro Cohousing en Londres

María Pierres, os seus top ten

Muchas sois las personas que nos preguntáis las características de un cohousing y cual creemos que es el tamaño ideal…

Pues bien la respuesta es muy clara…cohousing es todo aquello que surja de la sinergia de un grupo de personas, y que entienda la convivencia como un valor añadido y no como un problema a evitar.

Por eso hoy nuestra arquitecta María Pierres nos acerca este ejemplo llevado a cabo en Londres, donde un par de familias decidieron emprender juntas esta operación mínima de construcción en cohousing, en un entorno urbano, y que conlleva tan sólo dos unidades de vivienda.

Y qué distingue este ejemplo de otras soluciones de pareados o viviendas adosadas?.

Pues que no se trata sólo de una operación «económica»… Sino que este diseño busca ante todo el encontrarse y el disfrutar los unos de los otros, abriendo las viviendas a un patio ajardinado común, y con grandes huecos que desde las zonas de reunión de la vivienda permiten las conexiones y los encuentros visuales. Los niños pueden correr de una vivienda a otra, a la vez que estar de modo inconsciente vigilados por las personas adultas.

El diseño austero pero muy funcional y alegre dota a las viviendas de un optimismo y luz especial. Los dormitorios son sólo eso…zonas donde dormir, de ahí que la transformación de las plantas bajas refleje espacios más amplios y luminosos, donde estar juntos y conversar.

Un ejemplo de cómo sumando fuerzas se pueden desarrollar proyectos interesantes y que reporten beneficios a ambas partes, también en lo social.

El estudio que llevó a cabo este proyecto lo dice bien claro: «Cohousing es una forma de optimizar el cuidado de los niños, las tareas domésticas, el almacenamiento de suministros de comida y mucho más. Pero, sobre todo, es una solución que eleva la calidad de vida, ya que mejora las relaciones sociales «. 

Os dejamos esta galería de imágenes que muestra perfectamente el antes y el después y la inteligente intervención que se hizo para transformar la edificación preexistente en estas dos viviendas que se mimetizan totalmente con los edificios colindantes.

Categorías
Blog Os nosos Top Ten

R50 Cohousing en Berlín (Alemania)

Viki Abadía, os seus top ten.

Hoxe, a nosa traballadora social de Cohousing Galicia, Viki Abadía, cóntanos porqué o R50-Cohousing en Berlín (Alemania) está no seu Top Ten.

R50 Cohousing es una comunidad intergeneracional ubicada en Berlín (Alemania). Os explico porque este modelo se cuela en mi top ten a continuación: 

Los balcones/corredor de esta edificación permiten un tránsito fluido entre apartamentos. La interconexión entre viviendas me ha transportado a mi infancia alicantina, en un edificio de los 80, donde las puertas de los apartamentos permanecían abiertas y los más peques utilizábamos las zonas comunes de las diferentes plantas (escaleras, pasillos, etc.) para jugar. Cohousing en estado puro sin saberlo!

Las zonas comunes. La azotea es uno de mis lugares preferidos de esta comunidad. Un sitio lleno de posibilidades  donde compartir momentos durante meses de buen tiempo. En contraposición para los meses más fríos, el sótano, un espacio flexible que conecta lo privado con lo público.

El jardín urbano que se mezcla a la perfección con el barrio. 

La planificación de los distintos espacios bajo el prisma de la flexibilidad y la adaptación al cambio durante su vida útil. 

El número de apartamentos de uso privado que asciende a 19 me parece perfecto para un grupo intergeneracional donde llegar a acuerdos puede ser complicado. 

Los grandes ventanales y la escasez de tabiques fomentan la luminosidad y la sensación de amplitud de las estancias.

Aquí tenéis un recorrido por R50 Cohousing, ¡espero que os guste tanto como a mi! 

R50 Cohousing

Categorías
Blog Os nosos Top Ten

Mapa Top Ten

Se queres coñecer os Modelos Cohousing que máis nos gustan no mundo, este é o teu mapa.

Aquí compartimos a nosa fonte de inspiración do movemento Cohousing.