Grupos Cohousers en Galicia

¡Algo se está a mover no mapa galego!

As solicitudes de participación en comunidades de Cohousing están a chegar cada día.

Neste mapa poderás ver cómo evoluciona o número de solicitantes e as áreas xeográficas nas que existe demanda.