Quen somos?

O equipo de Cohousing Galicia está conformado por un grupo de persoas de diferentes perfís profesionais e campos de traballo, como é o da arquitectura, o traballo social, a economía colaborativa, o asesoramento legal e a dirección e motivación de equipos.

Cunha ampla e contrastada experiencia cada unha delas no seu campo xuntan forzas para levar a cabo a tarefa de inspirar, ilusionar, guiar e asesorar a aquelas persoas que soñan con crear en comunidade a vivenda na que compartan non só servizos, senón tamén valores comúns.

Qué nos move

Aportar os nosos coñecementos para implementar no noso territorio novas respostas habitacionais que permitan non só o acceso a unha vivenda a un prezo asequible senón a desenvolver tipoloxías de edificacións comunitarias que permitan novos modos de relación e convivencia.